Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

Iné akcie
Nové Mesto nad Váhom
-

Psychonaut Academy a Blue Note Jazz and Music Club prinášajú prednášku s diskusiou na tému využitia psychedelík v terapii a osobnostnom rozvoji.

Psychedeliká mali od počiatku ľudstva významné postavenie vo väčšine starobylých kultúr sveta. Po tisíce rokov boli využívané pre spirituálne a liečebné účely v rámci šamanských ceremónií, prechodových rituálov, či starovekých mystérií smrti a znovuzrodenia.

 

Pre modernú západnú vedu a spoločnosť boli tieto mimoriadne látky až do polovice minulého storočia takmer neznáme. Objav psychoaktívnych účinkov LSD Albertom Hofmannom v roku 1943 strhol záujem vedcov po celom svete o výskum tejto skupiny látok vyvolávajúcich mimoriadne stavy vedomia.

 

Masový rozmach ich rekreačného užívania v 60. rokoch a následná vojna proti drogám prakticky zastavili ich výskum na 40 rokov. V súčasnosti sa ľady konečne prelomili a psychedelický výskum zažíva celosvetovú renesanciu. Psychedelické látky predstavujú pre súčasný výskum vedomia mimoriadny nástroj aký predstavuje napríklad mikroskop pre biológiu, či teleskop pre astronómiu.

 

Jaroslav Farkaš bude pútavo rozprávať o:

– neurobiologických a psychologických mechanizmoch účinku psychedelík

– výsledkoch historických a súčasných výskumov

– terapeutickom a osobnostne transformačnom potenciáli mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkam

– o v súčasnosti sa rozrastajúcom fenoméne víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius)

– rizikách nezodpovedného užívania psychedelík a možnostiach integrácie náročných psychedelických skúseností

 

Mgr. Jaroslav Farkaš

Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2010) a v súčasnosti pomáha klientom v osobnostnom rozvoji. Už viac ako dve dekády sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientmi sa tiež inšpiruje poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie. Je zakladateľom a riaditeľom Psychonaut Academy a pôsobí ako jeden z vyučujúcich v rámci univerzitného kurzu “Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie” na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je tiež spoluzakladateľom a členom Českej psychedelickej spoločnosti, kde v rokoch 2016 – 2020 pôsobil i vo vedení organizácie. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, v centre podpory profesionálnych rodín, vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm-reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre a spoluinicioval vznik Psychedelickej kliniky Psyon v Prahe.

 

Viac o lektorovi na: www.celostnypristup.sk

 

TEDx Talks - Jaroslav Farkaš: https://www.youtube.com/watch?v=W3Sp5Kn5ZpU

 

Vstupné : 12,-€

Vstupenky a rezervácie miest : info@bluenote.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie