Shift

Divadlá
Bratislava
-

SHIFT
 

To, čo pre nás začiatkom roka 2020 bolo nepredstaviteľné, je dnes (stále) našou realitou. Po vyhlásení stavu núdze a povinnej karanténe sa ľudia v našej krajine na týždne zatvorili doma – pred svetom a častokrát aj sami pred sebou. 
 

Inscenácia SHIFT by mala zachytávať procesy a zmeny v našej spoločnosti, ktoré nastali počas pandémie Corona vírusu. Priamo dokumentuje spomienky, traumy a skúsenosti, ktoré nám táto situácia priniesla do životov. 

Tvorivý tím reflektuje tému strachu z neznámeho, zo zmien a súčasne poukazuje na neschopnosť mladého človeka žiť sám so sebou alebo s druhou osobou bez možnosti iného sociálneho kontaktu.

    Inscenácia vznikala metódou kolektívnej tvorby, text je vytvorený na základe dokumentárneho zberu materiálov ako sú rozhovory s členmi tvorivého tímu, ich denníkové zápisky, audio a video záznamy, ako aj faktografický materiál - novinové články, štatistiky a pod. 

 

 

Účinkujú: Lenka Libjaková, Michaela Fech, Šimon Ferstl, Tomáš Pokorný, Pavol Šimun
 

 

Koncept: Jana Smokoňová, Katarína K. Cvečková

Réžia: Jana Smokoňová

Dramaturgia: Katarína K. Cvečková 

Text: Jana Smokoňová a autorský kolektív

Kostýmy: Petra Kovács

Scéna: Ema Teren

Hudba: Dalibor Kocián / Stroon 

Pohybová spolupráca: Michal Heriban

Produkcia: Hana Bodáková

 

výroba videa do predstavenia: Dorota Vlnová, Lukáš Teren
 

DôLEŽITÉ INFO: Predstavenie sa nekoná v bare Bohéma, ale afterka áno. Bohéma je meeting point, všetci spolu sa presunieme na miesto určenia. Prosím nemeškajte
 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 

Vstupenky

Odporúčané akcie