KOMÉDIA OMYLOV - LSS 2020

Divadlá
Bratislava


LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI  2020
William Shakespeare : KOMÉDIA OMYLOV

 Shakespeare aj v tejto svojej najkratšej  hre prekračuje hranice tradičných žánrov. Spočiatku to vyzerá na tragédiu (hneď na začiatku totiž hrozí jednej z postáv trest smrti), čoskoro sa však hra dostáva až do polohy frašky. Najmä dialógy pána a sluhu sú priam lekciami, ako by mohla vyzerať aj moderná cirkusová klauniáda.

Fraška o dvoch súrodeneckých dvojiciach – identických dvojčatách - ponúka nielen závratné tempo zvratov a zábavu, ale aj dômyselnú  hru s protikladmi a paradoxami, ktorú autor vždy skvelo ovládal.  Rozvinul v nej aj brilantnú úvahu o vzťahoch muža a ženy, o význame ich lásky a  úcty.

„Svojim spôsobom je Komédia omylov bláznivým kolotočom strát a nálezov“, hovorí  shakespearista Martin Hilský.

Režisér Roman Polák sa pre inscenovanie tejto hry a jej komickej  grotesknosti inšpiroval aj v ére  nemého filmu – čiernobiela scéna a kostýmy sú podčiarknuté  hudobnou improvizáciou klaviristu, ktorý svojou hudbou bude miestami manipulovať aj činnosťou postáv na javisku. Mnohokrát aj rýchlosť ich pohybu bude závisieť od jeho klavírnej improvizácie :)

REALIZAČNÝ TÍM
Preklad: Ľubomír Feldek, Martin Hilský
Réžia: Roman Polák
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Hudba: Róbert Mankovecký
Dramaturgia: Janka Zednikovičová    

OSOBY A OBSADENIE :
SOLINUS  & DOKTOR ŠTIPEC                                    Ján Jackuliak                      
ANTIFOLUS Z EFEZU & ANTIFOLUS ZO SYRAKÚZ        Robert Roth
DROMIO Z EFEZU & DROMIO ZO SYRAKÚZ                 Martin Šalacha
ANGELO                                                                  Juraj Hrčka
ADRIANA                                                                 Alena Pajtinková
LUCIANA                                                                 Dominika Žiaranová
VIOLA & EMÍLIA                                                        Pavla Vitázková
KURTIZÁNA                                                              Silvia Soldanová
OBCHODNÍK                                                             Jakub Rybárik

6.  – 11. augusta 2020 o 20.30 hodine Bratislavský hrad
Vstup do hľadiska o 20.00 hodine.

Po odohraní 60 minút  predstavenia sa vstupné nevracia.

www.wshakespeare.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie