HRAVÁ GRAFIKA

Divadlá
Bratislava

Letné tvorivé workshopy

LETNÉ AKTIVITY - HRAVÁ GRAFIKA

Počas letných dní vás radi uvítame na tvorivých workshopoch v klubovni s komunitnou záhradou v Dome kultúry Lúky. Tento týždeň bude venovaný hravej grafike. Vyskúšame si netradičné grafické techniky, kde nepotrebujeme ani rydlá, ani grafický lys. Vystačíme si aj s bežnými predmetmi okolo nás.

Vstupenky

Odporúčané akcie