Dogma Divadlo: BLAHOreč(n)enie

Divadlá
Trenčín
-

Večer inscenovaného čítania venovaný enfant terrible nezávislého a autorského divadla na Slovensku – Blahovi Uhárovi (1951).
Z článkov, manifestov, rozhovorov a vyznaní Blaha Uhlára bude čítať, recitovať a preciťovať Tomáš Plánka, člen Dogma Divadla.
Parafrázujúc definíciu „blahorečenia“, ako proces Katolíckej cirkvi, pri ktorom sa podrobne skúma život, postoje a skutky konkrétnej osoby a ktorý predchádza vyhláseniu tejto osoby za blahoslavenú/blaženú a doplnením písmena „n“ vzniká slovo „blahorečnenie“, v ktorom nájdeme ukryté aj krstné meno Blaha Uhlára.
„BLAHOreč(n)enie je moje vyznanie Blahovi Uhlárovi, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil moje vnímanie divadla, tvorby a sveta.“

Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Vstupenky

Odporúčané akcie