Pohoda Festival 2019 official

Koncerty
Trenčín
-

Tešíme sa na vás na 23. ročníku festivalu Pohoda.
11. – 13. júla 2019 na letisku Trenčín.
Viac informácií na www.pohodafestival.sk.
_________________________________________________

EN:
Looking forward to seeing you at 23. edition of Pohoda festival. 11. – 13. July 2019 at Trenčín airport.
More information at www.pohodafestival.sk.

Odporúčané akcie